Kyčel

Kyčel je kulovitý kloub, který se skládá z jamky (acetabula) a hlavice kosti stehenní (caput femoris). Kloubní jamka je tvořena ze sbíhajících se částí třech kostí pánve (kost sedací, stydká a kyčelní), na okraji jamky se nachází chrupavčité labrum. Kyčelní kloub je staticky stabilizován silným kloubním pouzdrem a dynamicky větším počtem kolemkloubních svalů. Důležitými svaly při stání a chůzi jsou zejména gluteální svaly, iliopsoas a hamstringy. Po přední a zadní straně kloubu probíhají důležité nervy. Po přední ploše kyčelního kloubu probíhají cévy zásobující celou dolní končetinu.

Artróza kyčelního kloubu (koxartróza)

Jedná se o degenerativní postižení hyalinní chrupavky projevující se zpočátku bolestmi při pohybu, omezováním rozsahu pohybu, kulháním. Později se objevuje bolest klidová, noční. Typická je bolest startovací, tj. bolest objevující se na počátku pohybu a v ranních hodinách. Artróza kyčle postihuje přes 10% populace.

Primární koxartróza - vzniká na podkladě metabolické poruchy chrupavky, jedinec má predispozici ke vzniku onemocnění, má pozitivní rodinnou anamnézu

Sekundární koxartróza - vyvolávající příčina artrózy není primárně na metabolickém podkladě, může vznikat úrazem, chronickým přetěžováním, mikrotraumatizací, zánětem, jiným onemocněním (revmatoidní onemocnění), stavy po vrozené dysplazii kyčelních kloubů, atd.

Na rentgenovém snímku se artróza projevuje postupným zužováním kloubní štěrbiny, nárůstem okrajových osteofytů, subchondrální sklerózou, někdy až tvorbou subchondrálních cyst s možností vzniku nekrózy kosti.

Artrózu dělíme dle RTG nálezu na čtyři stádia dle Kellgrena a Lawrence (1957):

 • I. stadium: zúžení kloubní štěrbiny mediálně, počátek tvorby osteofytů
 • II. stadium: určité snížení kloubní štěrbiny inferomediálně, zřetelné osteofyty
 • III. stadium: kloubní štěrbina výrazně zúžena, osteofyty, sklerotické změny detritové cysty, deformace tvaru hlavice i acetabula
 • IV. stadium:vymizení kloubní štěrbiny se sklerózou a cystami, pokročilá deformace

Léčba

V počátečních stádiích koxartrózy zahajujeme terapii především farmakologicky. Nasazujeme nesteroidní analgetika a antiflogistika (NSA). Vhodné jsou rehabilitace, fyzikální procedury, lázeňská terapie. Pacientovi upravujeme jeho fyzickou aktivitu. U obézních pacientů motivujeme k redukci hmotnosti.

 • Artroskopie (ASK) - u pacientů s poškozením chrupavčitého labra jamky kyčelního kloubu nebo u pacientů s I. až II. stupněm artrózy kyčle s okrajovými návalky omezující pohyb v kyčelním kloubu, nutné pečlivé zhodnocení klinického stavu a moderních vyšetřovacích metod (MRI, CT, 3D CT)
 • Totální endoprotéza (TEP) - náhrada poškozeného kloubu implantátem, kdy nahrazujeme jamku acetabula i hlavici kosti stehenní v pokročilém stádiu artrotického onemocnění kyčelního kloubu

Typy endoprotéz:

Cementovaná endoprotéza:
 • kostním cementem fixovaná polyethylenové jamka
 • kostním cementem fixovaný dřík
Hybridní endoprotéza:
 • jamka necementovaná - obvykle z titanu
 • kostním cementem fixovaný dřík
Necementovaná endoprotéza:
 • jamka necementovaná
 • dřík necementovaný

Do ukotvené jamky je vložena buď polyethylenová nebo keramická vložka, na konus dříku nasazujeme kovovou nebo keramickou hlavičku endoprotézy. Materiál dříku je nejčastěji ze slitiny CoCr, Ti.

Předoperační příprava

Každý pacient před TEP musí být důkladně předoperačně vyšetřen. Na ambulanci Vám vydám předoperační formuláře pro Vašeho praktického lékaře nebo internistu (EKG, laboratorní vyšetření krve a moči, serologické vyšetření, RTG srdce a plic), součástí předoperačního vyšetření je taktéž stomatologické a ORL vyšetření, u žen i vyšetření gynekologické. V případě jakéhokoliv nálezu infekčního fokusu je nutné přeléčení specialistou! Pokud Váš zdravotní stav umožňuje odběr vlastní krve před operací, je vhodné se informovat v místě bydliště, zda by Vám na transfúzním oddělení odběr 2-3 jednotek krve (erytrocytů) provedly. Dále je před operací nutné cestou praktického lékaře či internisty upravit medikaci léků, které ovlivňují krevní srážlivost. Pacient si k přijetí do nemocnice přináší podpažní berle, osobní potřeby a léky.

Operace, operační postup

Celková doba pobytu v prostoru operačního sálu je asi 120 minut. Po celou dobu Vás bude provázet anesteziolog s anesteziologickou sestrou. Operace se provádí buď v celkové anestézii, asi v polovině případů se provádí ve spinální anestézii, tedy ve stavu, kdy je pacient během operace při vědomí a necitlivá je pouze operovaná končetina. Samotný operační zákrok trvá asi 60 min. K náhradě ztráty krve používáme rekuperace, kdy krev odsávaná z rány je po úpravě opět navracena do krevního oběhu. Mnohdy odpadá nutnost převodů cizí krve či autotransfúzí.

Pooperační doléčení

Z operačního sálu pacient odjíždí na pooperační oddělení (JIP), kde je jeho stav monitorován cca 24 - 48 hod, poté je přeložen na standardní oddělení. Jak na JIP, tak i na standardním oddělení je prováděna RHB zkušeným fyzioterapeutem. Během jednoho týdne bývají pacienti natolik mobilní a soběstační, že mohou být přeloženi do následné RHB péče cca 7.pooperační den. Stehy jsou při překladu ponechány, odstraňují se ideálně 10. pooperační den již na oddělení následné rehabilitační péče. Pacienty po TEP kyčelního kloubu kontroluji na ambulanci za 2M po operaci. Následně jsou pravidelně sledováni v ročním intervalu.

Komplikace a rizika

Komplikace mohou nastat po každé operaci, nicméně se daří snížit jejich počet na minimum pomocí kvalitních implantátů a zkušenostmi lékaře provádějící operaci.

Nejčastější komplikací TEP kyčle je sekundární hojení a déle trvající serózní prosak rány. Ve většině případů se tento stav daří zvládnout pravidelnými převazy a příp. podáváním antibiotik. Dochází-li k vzestupu zánětlivých parametrů, je vykultivováno infekční agens - baktérie, bývá někdy nutné přistoupit k revizní operaci kloubu s eventuální extrakcí endoprotézy a vyléčení hluboké infekce.

K vykloubení TEP dochází zejm. v období do 12 týdnů od operace. V tomto období ještě nejsou měkké tkány adekvátně zhojeny. Pacienti jsou proto v pooperačním období RHB pracovníky důsledně informováni o polohách, kterým je třeba se v časném pooperačním období vyhnout.

Aktuálně

Operační termíny pro prosté a rekonstrukční artroskopie v Medihope Prostějov:

11.5., 22.5., 15.6., 19.6., 17.7., 21.8., 24.8., 14.9., 18.9., 12.10., 16.10., 9.11., 20.11., 8.12., 11.12.2024

Z oboru

Kloubní výživa
Synoviální tekutina fyziologicky obsahuje kyselinu hyaluronovou, která zajišťuje viskoelasticitu... DETAIL

Artroskopie (ASK)
Artroskopie je operační metoda, při níž se z malého řezu zavede do kloubu optická sonda DETAIL

Endoprotetika
Jedná se výměnu arthrózou postiženého kloubu kloubem umělým. Nejčastěji totální... DETAIL

Ultrazvuk
Sonografické (ultrazvukové) vyšetření je velmi přínosnou součástí ortopedického vyšetření DETAIL

Odkazy