Ruka

Kostru ruky tvoří pět kostí záprstních, čtrnáct článků prstů. Palec má pouze dva články, ostatní prsty mají články tři. Lidskou ruku lze prohlásit za nejdokonalejší nástroj, jaký lze v přírodě najít. Aristoteles ji dokonce nazval "nástrojem nástrojů".

Nejčastější onemocnění v oblasti ruky:

Lupavý (skákavý) prst, trigger finger

Toto onemocnění vzniká pozvolna na základě nenápadného zánětu obalů šlachy ohybače (flexoru) postiženého prstu. Tato šlacha je ke kostem přichycena systémem poutek. Nejčastěji se poutko stane příliš těsným v oblasti záprstního kloubu a šlacha začne při pohybu drhnout, až se rozvine typické kuličkovité ztluštění šlachy, které potom obtížně prostupuje přes poutko a zasekává se v pohybu. V počáteční fázi nemocní cítí bolesti až do kloubu prstu. Bolesti se hlavně objevují při ohýbání a natahování prstů, bez otoků a zarudnutí. Další průběh začíná bolestivým lupáním při ohnutí a natažení prstu. Nejčastější je, že prst nelze po ránu natáhnout, či bolestivě přeskočí. V konečné fázi lze s prstem pohybovat pouze s bolestí a násilím.

Možnosti léčby

Cílem léčby lupavého prstu je obnovení hladkého průchodu šlachy poutkem.

 • Konzervativní - obstřik s aplikaci kortikoidů do okolí šlachy a šlachového poutka zejména v počátečních stádiích, po období zlepšení však často dochází k recidivám. Pak indikujeme pacienta k operačnímu řešení. Ve pokročilejších stádiích (ztluštění šlachy) nemá konzervativní terapie efekt, k operaci přistupujeme tedy ihned.
 • Operační - v lokální anestézii protnutí šlachového poutka pod kterým drhne šlacha a eventuálního rozrušení srůstů šlach způsobených zánětem, dojde k uvolnění pohybu. Operace se provádí ambulantně, trvá cca 15 - 30 min. a pacient odchází po výkonu domů. V pooperačním období následuje cvičení s prstem, aby nedošlo ke srůstům mezi šlachami navzájem a s okolím. Stehy jsou odstraněny po dvou týdnech od zákroku. Ruku je možné plně zatěžovat asi 4 týdny po operaci.

Dupuytrenova kontraktura (Mb. Dupuytrén)

Tímto onemocněním jsou postiženi častěji muži než ženy. Zejména pak muži kolem 50 let věku, manuálně a často těžce pracující. Objevuje se nejčastěji na dlaňové straně ruky, kde nastává ztluštění aponeurózy, vzniku vazivových uzlů a následně ke kontraktuře (pokrčení či ohnutí) prstů. Jako první nemoc popsal baron Guillaume Dupuytren v roce l83l.

Jak se projevuje?

Na dlani se vytvoří tuhý pruh nebo pruhy nebo uzly, které se postupně smršťují. Nejčastěji je postižena oblast prsteníčku nebo malíku. V podkožní vrstvě zvané palmární aponeuróza dochází zatím z neznámých příčin k jizvení, což vede k postupnému rozvoji deformity prstů, které se ohýbají do dlaně a nelze je ani násilím narovnat.

Možnosti léčby

Cílem léčby je odstranění vazivových pruhů, obnovení narovnání prstů a obnova správné fce ruky. Léčba zahrnuje jak konzervativní terapii, ale většinou je nutné přistoupit k terapii operační.

 • Konzervativní - dlahování, rehabilitace, nově aplikace enzymu kolagenázy rozpouštějící vazivové pruhy způsobující ohnutí prstů
 • Operační - většinou v lokální anestezii, u těžkých nálezů je možné využít anestezie celkové. Během operace odstraňujeme vazivovou tkáň, která způsobuje ohnutí prstů. Dle rozsahu taková operace trvá hodinu až např. 3 hodiny.

Artróza palce ruky (rhisartrosis)

Jedná se o bolestivé postižení kořenového kloubu palce. Kořenový kloub palce - karpometakarpální kloub, je kloub sedlový, který umožňuje opozici palce (pohyb palce proti ostatním prstům). Tím se palec stává nejdůležitějším prstem ruky, má totiž o funkci navíc - může se postavit proti ostatním prstům a umožňuje tedy úchop. V některých pracovních profesích může být palec extrémně využíván, např. švadleny, pekaři apod. V těchto případech dojde dříve k opotřebení kloubních ploch a vzniku artrózy.

Možnosti léčby

 • Konzervativní - aplikace NSA gelů, ortézy, bandáže, aplikace obstřiku
 • Operační
  1. déza palce ruky - znehybnění karpometakarpálního kloubu palce při zachování úchopové funkce ruky a svalové síly v palci. Postavení palce se pro hojení zajistí sádrovou dlahou v takové poloze, aby úchopová funkce ruky nebyla narušena. Tato operace je vhodná především pro mladší, fyzicky pracující pacienty, na dominantní končetině. Délka hospitalizace je 2-4 dny, po sejmutí fixace následuje ambulantní rehabilitace.
  2. interpoziční artroplastika - odstranění karpometakarpálního kloubu poškozeného artrózou a vmezeření šlachy krátkého ohýbače zápěstí na postižené straně, svinuté do uzlíku. Po tomto operačním výkonu je zachován dobrý pohyb palce.Po operaci je přikládána dlaha či ortéza na dobu 4 až 6 týdnů. Operace je vhodná pro pacienty, kteří nevykonávají těžkou manuální práci. Délka hospitalizace je 2 až 4 dny, po sejmutí fixace následuje ambulantní rehabilitace.
  3. totální náhrada kořenového kloubu palce ruky - je indikována při degenerativním postižení karpometakarpálního kloubu 3. a 4. stupně. Jedná se o náhradu trapezo-metakarpálního kloubu protézou. Po provedení této náhrady se vrací plný rozsah pohybu v kloubu při zachování svalové síly. Po operaci přikládáme sádrovou dlahy na krátkou dobu a dále palec bandážujeme po dobu cca 3 týdnů. Délka hospitalizace je 2 až 4 dny, po sejmutí fixace následuje ambulantní rehabilitace.

Aktuálně

Operační termíny pro prosté a rekonstrukční artroskopie v Medihope Prostějov:

11.5., 22.5., 15.6., 19.6., 17.7., 21.8., 24.8., 14.9., 18.9., 12.10., 16.10., 9.11., 20.11., 8.12., 11.12.2024

Z oboru

Kloubní výživa
Synoviální tekutina fyziologicky obsahuje kyselinu hyaluronovou, která zajišťuje viskoelasticitu... DETAIL

Artroskopie (ASK)
Artroskopie je operační metoda, při níž se z malého řezu zavede do kloubu optická sonda DETAIL

Endoprotetika
Jedná se výměnu arthrózou postiženého kloubu kloubem umělým. Nejčastěji totální... DETAIL

Ultrazvuk
Sonografické (ultrazvukové) vyšetření je velmi přínosnou součástí ortopedického vyšetření DETAIL

Odkazy