Ultrazvuk (SONO)

Sonografické (ultrazvukové) vyšetření je velmi přínosnou součástí ortopedického vyšetření.

Ultrazvuk je zvukové vlnění o frekvencích řádově MHz, které je do tkání vysíláno a detekováno ultrazvukovou sondou. Různé tkáně mají různou schopnost ultrazvukové vlnění odrážet či pohlcovat a na základě těchto skutečností je pak počítačem rekonstruovaný dvourozměrný obraz.

Ultrazvukové vyšetření výrazně zpřesňuje diagnostiku, umožňuje cílenou punkci tekutin. Používá se především u onemocnění ramena, kolena a kyčlí, dále u poranění svalů a šlach, zánětů šlach a šlachových obalů, měkotkáňových nádorů.

V naší ortopedické ambulanci používáme UZ přístroj typ LOGIQ P6 PRO.

Aktuálně

I přes trvající epidemii je ambulance Medicoms a Elpis v provozu.

Objednaní pacienti budou ošetřeni za zpřísněných hygienických podmínek a režimových opatření (respirátor, bez možnosti doporovodu, bez hromadění pacinetů v čekárně...). Všichni pacienti musí být bez známek nachlazení, kašle či zvýšené teploty.

Operační termíny pro prosté a rekonstrukční artroskopie v Medihope Prostějov:

19.ledna, 22.ledna, 13.února, 19.února, 23.února, 23.března, 27.března, 20.dubna, 24.dubna, 18.května, 22.května, 12.června, 15.června 2022

Z oboru

Kloubní výživa
Synoviální tekutina fyziologicky obsahuje kyselinu hyaluronovou, která zajišťuje viskoelasticitu... DETAIL

Artroskopie (ASK)
Artroskopie je operační metoda, při níž se z malého řezu zavede do kloubu optická sonda DETAIL

Endoprotetika
Jedná se výměnu arthrózou postiženého kloubu kloubem umělým. Nejčastěji totální... DETAIL

Ultrazvuk
Sonografické (ultrazvukové) vyšetření je velmi přínosnou součástí ortopedického vyšetření DETAIL

Odkazy