Loket

Loketní kloub je složitý kloub, který vytváří tří kosti: pažní, loketní a vřetenní. Mezi jednotlivými kostmi vznikají tři kloubní spoje: kladkový kloub (humerus + ulna), kulový kloub (humerus + radius) a kloub kolový (radius + ulna).

Bolestí v oblasti loketního kloubu

Nejčastější příčinu bolestí v oblasti loketního kloubu je úponová bolest šlach svalů předloktí – tzv. epikondylitidy. Dalším častým onemocněním je tzv. bursitida loketního kloubu (bursitis olecrani) vznikající nejčastěji pádem na loket nebo dlouhodobým mechanickým drážděním oblasti loketního kloubu. Samostatnou skupinu příčin bolestí loketního kloubu jsou úrazy a poůrazové stavy lokte.

Epikondylitidy

Řadíme je mezi entezopatie - onemocnění postihující šlachový úpon svalu ke kosti. Bolesti mohou být na vnitřní a zevní straně lokte. Pokud k zvýraznění bolestí na zevní straně lokte dochází při zvedání zápěstí a natahování prstů proti odporu – jedná se o tenisový loket (radiální epikondylitidu). Pokud jsou bolesti na vnitřní straně loketního kloubu a k zvýraznění bolestí dochází při ohybu zápěstí a prstů - jedná se oštěpařský, golfový loket (ulnární epikondylitidu). V počátečních stádiích tenisový i oštěpařský loket (epikondylitidy) vznikají jako důsledek funkčního přetížení, při kterém dochází k mikrotraumatům v úponové části svalu a k nedostatečnému prokrvení vlastního úponu svalu ke kosti. Pokud epikondylitida trvá delší dobu, dochází ke změnám struktury úponu svalu a konzervativní léčba nemusí být úspěšná.

Možnosti léčby

  • Konzervativní – v počáteční fázi, nutné je režimové opatření se snížením fyzické zátěže, obstřik kortikoidem, injekční aplikace kyseliny hyaluronové (Hyalotend), lokální terapií NSA gely, epikondylární páskou a řízenou rehabilitací a fyzikální terapií.
  • Operační – při neúspěchu konzervativní terapie, podstatou operace je obnovení pevného a nebolestivého spojení svalů s kostí a denervace. Výsledky operační léčby jsou dobré, ale ne stoprocentní. Pokud pacient po operaci nedodržuje doporučení a nevyhýbá se jednostrannému fyzickému přetěžování svalových skupin předloktí, může docházet k recidivám potíží. Nezbytnou nutností úspěchu je spolupráce pacienta ve smyslu dodržování režimových změn.

Burzitida

V zadní části loketního kloubu je v podkoží struktura, tíhový váček, která usnadňuje posun kůže proti kosti okovce (olekranu). Tento váček (burza) je vyplněn výstelkou, která při podráždění může produkovat tekutinu podobně jako kloubní výstelka. K podráždění může dojít například v některých celkových onemocnění jako je dna, nebo revmatoidní artritida.

Může k němu dojít i při přetěžování nebo opakovanými pády na loket, či údery. Váček se může začít plnit tekutinou nebo po úrazech krví. V oblasti loketního kloubu se vytváří elastická rezistence, bolestivý otok. Může však dojít i k infikování obsahu váčku a vzniku infekčního zánětu, který se projeví bolestivostí, zarudnutím i teplotami a na delší dobu omezit v běžné činnosti.

Možnosti léčby

Při prvním podráždění, kdy je místo oteklé bez zarudnutí a bez větší náplně je vhodná aplikace mastí či sprejů s nesteroidními antirevmatiky tlumícími podráždění výstelky váčku. Pokud dojde k větší náplni pak je nutné lékařské ošetření s punkcí váčku případně aplikací kortikoidu do váčku. Dochází-li k opakovaným plnění váčku je nutné jeho vyoperování. U infikovaných burzitid, kdy má pacient teploty a zarudnutí loketního kloubu je nutné počáteční zklidnění pomocí antibiotik a poté odstranění váčku, vypláchnutí hnisu a podání antibiotik dle citlivosti.

Úrazy a poúrazové stavy loketního kloubu

Úrazy lokte často zahrnují zlomeniny kostí, ale i poranění vazů. Pokud poranění vazů loketního kloubu není rozpoznáno a adekvátně léčeno, vzniká nestabilita loketního kloubu. U těžce manuálně pracujících mužů, kulturistů dochází k bolestivému utržení dolního úponu šlachy bicepsu. Pacient má při aktivním ohybu lokte bolesti, vnímá oslabenou sílu a svalové bříško má změněný tvar.

Možnosti léčby úrazů loketního kloubu

Při zlomeninách v oblasti loketního kloubu dbáme na obnovení správného postavení kostí a obnovení kongruence kloubních ploch pomocí moderních uzamykatelných dlah a šroubů. Velice důležité po operaci (osteosyntéze) je zahájení včasné intenzivní RHB a fyzikální léčby. I po technicky správně provedené operaci a kvalitní řízené rehabilitaci dochází velice často k omezení rozsahu pohybů v loketním kloubu, zejména extenze (úplné propnutí lokte). Menší nerovnosti, malé úlomky nebo kloubní myšky lze odstranit artroskopickou technikou, mini invazivním způsobem. Stejně tak intervenčně přistupujeme k řešení nestability loketního kloubu, který limituje pacienta v běžných denních aktivitách. U utržení dolního konce bicepsu je nutné k návratu dobré funkce operační řešení – přišití šlachy ke kosti.

Aktuálně

Operační termíny pro prosté a rekonstrukční artroskopie v Medihope Prostějov:

11.5., 22.5., 15.6., 19.6., 17.7., 21.8., 24.8., 14.9., 18.9., 12.10., 16.10., 9.11., 20.11., 8.12., 11.12.2024

Z oboru

Kloubní výživa
Synoviální tekutina fyziologicky obsahuje kyselinu hyaluronovou, která zajišťuje viskoelasticitu... DETAIL

Artroskopie (ASK)
Artroskopie je operační metoda, při níž se z malého řezu zavede do kloubu optická sonda DETAIL

Endoprotetika
Jedná se výměnu arthrózou postiženého kloubu kloubem umělým. Nejčastěji totální... DETAIL

Ultrazvuk
Sonografické (ultrazvukové) vyšetření je velmi přínosnou součástí ortopedického vyšetření DETAIL

Odkazy