Endoprotetika (TEP)

Jedná se výměnu artrózou postiženého kloubu kloubem umělým. Nejčastěji totální endoprotézy (TEP) využíváme při artrotickém postižení nosných kloubů dolních končetin (zejména kyčelních a kolenních kloubů), méně často při artróze hlezenního kloubu a základního kloubu palce (Hallux rigidus). U artrózy kolenního kloubu je možné vyměnit jen část postiženého kloubu ( UNI-TEP kolena), ostatní "zdravé" kloubní plochy kolena jsou ponechány, nevyměňují se.

Na horní končetině lze provézt s dobrými výsledky výměnu drobných kloubů ruky zejména při revmatických onemocněních, při dodržení přísných indikačních kritérií a správné operační technice lze provézt s úspěchem i výměnu ramenního kloubu.

V poslední době došlo k obrovskému vývoji jednak vlastních endoprotéz ( tvar, materiál, velikost, úprava povrchu), tak i operační techniky a operačních přístupů (počítačová navigace při operaci, miniinvazívní přístupy ...).

Důkladné předoperační naplánování výkonu včetně výběru vhodného typu endoprotézy musí zohledňovat věk pacienta, konstituci, fyzické nároky, stupěn a lokalitu artrózy, kvalitu kostí, a celou řadu dalších faktorů nutných k dosažení optimálního výsledku.

Cíl výkonu:

funkční, nebolestivý kloub pro běžný každodenní režim, snížení nebo úplné odbouraní léků proti bolesti. Lze provádět i určité sportovní aktivity, ale s rizikem předčasného selhání umělého kloubu.

Rizika a komplikace:

obecné typu embolie plícní, infekce, poškození cév a nervů a specifické typu časného nebo pozdního uvolnění umělého kloubu s nutností ještě komplikovanější další operace.

Doba hospitalizace je přibližně 7 dní, kontrola vč. kontrolního RTG na ambulanci cca 2 M od operace, pracovní neschopnost kolem 4- 5 měsíců, normalizace celkového stavu a optimalizace pohybu cca po 6 M od operace. Časná a důsledná rehabilitace resp.lázeňská terapie je nedílnou součástí pooperačního režimu, nejčastěji bezprostředně navazuje na propuštění z nemocnice. Kvalitní předoperační přípravou, dobrým technických provedením výkonu a důslednou pooperační péčí a rehabilitací lze v naprosté většině případů dosáhnout výborných výsledků a vrátit špatně pohyblivého a bolestí trpícího pacienta do běžného života.

Požadavek na předoperační vyšetření k TEP

Endoprotetika (TEP)

Aktuálně

Operační termíny pro artroskopie v Medihope Prostějov: 8.února, 9.února, 8.března, 28.března, 10.dubna, 16.května, 20.června 2020. Termín operací v lokální anestézii a analgosedaci bude upřesněn.

Z oboru

Ultrazvuk
Sonografické (ultrazvukové) vyšetření je velmi přínosnou součástí ortopedického vyšetření DETAIL

Artroskopie (ASK)
Artroskopie je operační metoda, při níž se z malého řezu zavede do kloubu optická sonda DETAIL

Endoprotetika
Jedná se výměnu arthrózou postiženého kloubu kloubem umělým. Nejčastěji totální... DETAIL

Odkazy