Nitrokloubní výživa

ERECTUS

Složení: Jedna předplněná injekce přípravku ERECTUS obsahuje 2 ml 1,2% roztoku sodné soli kyseliny hyaluronové a dále natriumchlorid, dinatriumhydrogenfosfát-dodekahydrát, natriumdihydrogenfosfát-dihydrát a vodu pro injekci.

Indikace: ERECTUS slouží jako viskoelastický doplněk kloubní tekutiny, kde obnovuje její fyziologické a rheologické vlastnosti. ERECTUS tak působí jako mazivo a mechanická opora v kolenním kloubu. Je určen pro ošetřování pacientů s osteoartrózou kolena. Při splnění RTG kritérií (gonartróza II. - III. stupně), klinického nálezu a subjektivních potíží je na tři injekce přispíváno z veřejného zdravotního pojištění, rozdíl ceny preparátu si doplácí pacient sám (cca 600 - 1000Kč).

Popis přípravku: ERECTUS je sterilní apyrogenní viskoelastický 1,2% roztok sodné soli kyseliny hyaluronové vyráběný fermentačním procesem o průměrné molekulové hmotnosti 1100 kDa. Sodná sůl kyseliny hyaluronové je přirozený polysacharid, skládající se z opakujících se disacharidových jednotek, tvořených natriumglukuronátem a N-acetylglukosaminem. Kyselina hyaluronová se vyskytuje v řadě tkání, zvláště pojivových. Tvoří hlavní součást kloubní tekutiny, které propůjčuje její viskoelastické vlastnosti. Tyto vlastnosti jsou podstatné pro normální bezbolestný pohyb. Kloubní tekutina ve zdravém kloubu promazáváním a tlumením nárazů chrání chrupavku a měkké části před mechanickou zátěží a poškozením. Traumatická poškození kloubů nebo degenerativní kloubní onemocnění vedou ke kvalitativnímu a kvantitativnímu nedostatku kyseliny hyaluronové, a následkem toho k výraznému snížení viskoelasticity kloubní tekutiny. Z toho vyplývá omezení promazávací a protinárazové funkce a výsledkem je omezení funkce kloubů a bolestivé symptomy. Rozsáhlé literární údaje dokládají, že viskoelastické vlastnosti kloubní tekutiny mohou být intraartikulárním podáváním kyseliny hyaluronové obnoveny tak, že bolesti ustoupí a pohyblivost kloubu se zlepší.

Dávkování a podávání: Do postiženého kloubu se aplikuje 3 - 5 injekcí ERECTU jednou za 7 -14 dní. Aplikaci provádí výhradně lékař. Aplikaci je nutno provádět za přísně aseptických podmínek. Před injekcí přípravku ERECTUS se v případě potřeby z kloubu odstraní výpotek. Přípravek lze aplikovat pouze do kloubní dutiny.

Nežádoucí účinky: Ojediněle se mohou v místě vpichu objevit lokální bolesti, pocit horkosti a zarudnutí. Tyto symptomy bývají zpravidla jen lehčího a přechodného charakteru. Výraznější zánětlivé reakce, jako je např. krevní výron nebo infekce, byly příležitostně popsány ve spojení s intraartikulární injekcí kyseliny hyaluronové, a rovněž ve vzácných případech se může vyskytnout i anafylaktické reakce. Pokud nejsou dodržena všeobecně platná hygienická opatření pro aplikaci injekce, může ve vzácných případech dojít k septické artritidě.

Skladování: Do 25° C.

HyalOne

Sodná sůl kyseliny hyaluronové v roztoku pro intraartikulární aplikaci. Náhrada synoviální tekutiny pro pacienty postižené degenerativní nebo mechanicky vyvolanou artropatií kolenního,kyčelního kloubu,která způsobuje změny složení a funkce synoviální tekutiny.

Indikace: HYALONE je sterilní, apyrogenní, viskoelastický roztok obsahující sodnou sůl kyseliny hyaluronové, která je získána bakteriální fermentací z frakce o vysoké molekulární hmotnosti. Kyselina hyaluronová je polysacharid typu glukosaminoglykanu, je přítomna v mnoha lidských tkáních, nachází se jak v kloubní chrupavce, tak v kloubní synoviální tekutině. Tato tekutina snižuje v kloubu tření, promazává - lubrikuje kloub. Tyto vlastnosti jsou nezbytné pro zajištění správného fungování kloubu, chrání kloubní chrupavku před mechanickým poškozením. Při degenerativních a artrotických změnách v kloubu vykazuje synoviální tekutina nedostatečné množství kyseliny hyaluronové, dochází k poklesu viskozity. Výsledkem je zhoršení funkce kloubu a vznik bolestí. Obsáhlé odborné studie ukazují, že intraartikulárním podáním kyseliny hyaluronové je možno obnovit viskozně - elastické vlastnosti synoviální tekutiny, zmírnit bolest a zlepšit hybnost kloubu.

Dávkování a podávání: aplikace injekce HYALONE do postiženého kloubu provádí vždy lékař - ortoped. Je-li použit HYALONE použit do kyčelního kloubu, je doporučeno aplikaci provádět pod SONO kontrolou. Aplikuje se jen jedna injekce, při splnění RTG kritérií (gonartróza II. - III. stupně), klinického nálezu a subjektivních potíží je na injekci přispíváno z veřejného zdravotního pojištění, zbytek ceny preparátu si doplácí pacient sám (cca 1200 - 1500Kč).

Nežádoucí účinky: Po aplikaci může dojít k mírnému otoku a vzniku menšího výpotku v kloubu působením účinné látky HYALONE, ojediněle se mohou v místě vpichu objevit lokální bolesti, pocit horkosti a zarudnutí, ve vzácných případech se může vyskytnout i anafylaktické reakce. Pokud nejsou dodržena všeobecně platná hygienická opatření pro aplikaci injekce, může ve vzácných případech dojít k septické artritidě.

Skladování: Do 25° C.

Aktuálně

Operační termíny pro artroskopie v Medihope Prostějov: 8.března, 28.března, 16.května, 14.června 2020. Termín operací v lokální anestézii a analgosedaci bude upřesněn.

Z oboru

Ultrazvuk
Sonografické (ultrazvukové) vyšetření je velmi přínosnou součástí ortopedického vyšetření DETAIL

Artroskopie (ASK)
Artroskopie je operační metoda, při níž se z malého řezu zavede do kloubu optická sonda DETAIL

Endoprotetika
Jedná se výměnu arthrózou postiženého kloubu kloubem umělým. Nejčastěji totální... DETAIL

Odkazy